Kris Holmes / Skapare av över 90 typsnitt och koncept
Fiktivt projekt där målet var att presentera en typograf i ett tidningsuppslag.
Back to Top